SmartDriving.se

Om utbildningen

SmartDriving är en utbildning i sparsam körning som bygger på filmer, animationer och faktatexter. Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper i hur du ska köra. När du genomgått alla avsnitt och delmoment gör du ett kunskapsprov.

Det enda du behöver för att genomgå utbildningen är en dator med Internetuppkoppling, högtalare eller hörlurar. Du behöver inte åka iväg på kurs i flera dagar. I stället kan du utbilda dig enskilt, i din egen takt när det finns lite tid över framför datorn. SmartDriving passar även ovana datoranvändare och resultatet blir minst lika bra som efter en traditionell kurs - fast här studerar du på dina egna villkor!

Utbildningen består av följande delar

  • Utbildningsfilmer - webb-TV uppdelat i ett antal olika avsnitt med bland annat körteknik för sparsam körning/eco-driving i stadstrafik, cirkulationsplatser, trafikljus, landsväg, kurvteknik och backar, kunskaper om däck och synfält. Du kan själv välja i vilken ordning du vill se avsnitten, efter att du sett de olika avsnitten får de en grön bock i kanten som visar att du redan sett avsnittet.
  • Fördjupning - textbaserat material indelat i kapitel som följer filmernas upplägg. Du väljer vilka och hur många fördjupningsavsnitt du vill läsa, delar av kunskapsprovet omfattar dock material från fördjupningen.
  • Ordlista - förklarar svåra ord som finns i utbildningen.
  • Kunskapsprov - när du tillgodogjort dig allt material är det dags att göra provet. Du har tre försök och du måste ha 14 av 20 rätt för att bli godkänd. Efter genomfört och godkänt prov skriver du själv ut ditt intyg som styrker att du genomgått och klarat kursen.

Giltighetstid och villkor

Varje kursdeltagare erhåller en personlig inloggning, vilket innebär att man beställer lika många licenser som det finns förare som ska genomgå utbildningen i sparsam körning.

Licensen är giltig i sex (6) månader från beställningsdatum. Man har tre (3) försök att klara kunskapsprovet med minst 24 timmar mellan varje försök.

Efter avklarat prov får deltagaren bekräfta namn och sedan skriva ut sitt intyg. Intyget kan skrivas ut valfritt antal gånger under den tid licensen fortfarande är giltig.

Spara på miljön!

Ur miljöaspekt är det viktigt att lära sig att köra sparsamt då vi skonar vår natur genom lägre utsläpp. Dessutom är det ett kostnadsvänligt sätt att köra på för den egna plånboken!

Beroende på dina tidigare körvanor sparar du upp till 25% av dina bränslekostnader på att köra enligt metodiken för sparsam körning.

Med SmartDrivings interaktiva utbildningar lär du dig på ett kostnadsvänligt sätt att spara pengar.

Utbildningen bygger på att du ska kunna genomföra den på dina villkor:
Luta dig tillbaka och utbilda dig av proffs - när du vill och där du är!